เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
81 views • July 29, 2022

Dark To Light: Maricopa And A Replay

Tracy Beanz
Tracy Beanz
We begin the show today with a tribute to an amazing hero gone too soon, Dr. Zev Zelenko. We wish peace to his family during this truly difficult time. The world grieves his loss. Full Podcast HERE: https://rumble.com/embed/v18lq01/?pub=1udah or HERE: https://uncoverdc.com/2022/07/01/dark-to-light-maricopa-and-a-replay/ or HERE: https://www.bitchute.com/video/qGNityfK4sSU/ SUPPORT UNCOVERDC! http://uncoverdc.com/support Beanz and UncoverDC have been de-platformed from Patreon and Paypal! Please consider a monthly subscription (with cool perks!) to UncoverDC (http://uncoverdc.com/support), or to Beanz on SubscribeStar (http://subscribestar.com/tracybeanz) For one-time donations please visit: GiveSendGo: https://givesendgo.com/UncoverDC Join UncoverDC's Locals and sign up for cool Locals-Only exclusive content: https://uncoverdc.locals.com/ Hit up the brand-new Dark to Light Telegram room! https://t.me/DarktoLightPodcast To find us on every social, and links to everything else, go to http://linktree.com/UncoverDC
Show All
Comment 0