ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/5523
469 views • March 22, 2022

NYC Indefinitely Continuing Workplace Mandate

NTD News
NTD News
New York City has a new health commissioner. He says the city’s vaccine mandate for private-sector workers will continue indefinitely. The city’s school mask mandate for children aged 5 and under will also remain in place.
Comment 0