Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
92 views • April 1, 2022

止痛藥讓他血壓失控 員榮醫院藥師科技遠距藥事服務

止痛藥讓他血壓失控 員榮醫院藥師科技遠距藥事服務https://www.changhuanews.com/2022/04/news-0106.html 【記者林明佑/員林市報導】陳伯伯患有長期偏頭痛,也因為長期焦慮感需要使用鎮靜安眠藥,最近兩個月血壓也高起來,於是來到員榮醫院就醫,醫師診視後也請藥師協助諮詢與衛教,在衛教過程中發現他使用某止痛藥已經快一年,這個止痛藥有可能造成高血壓的副作用,請他再跟醫師討論,也請他加入「小員藥師」的官方line,藥師成為他的「遠距家庭藥師」,並透過「遠距藥事系統」開始整合陳伯伯的各種用藥及保健品的使用,並持續關心其健康狀況,陳伯伯的血壓終於獲得穩定控制,頭痛症狀也緩解了。
Comment 0