Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
31 views • May 15, 2022

寵物專用航空公司 主人不能上飛機 - 寵物運送 - 國際新聞

搭乘飛機旅行時,如果想隨身攜帶心愛的寵物,有些航空公司可能會要求把寵物放在貨艙裡。您知道嗎?美國曾經有過一家寵物專用的航空公司,專門提供貓狗等寵物搭乘,為人運送寵物前往目的地。 寵物航空公司(Pet Airways)於2009年在美國佛羅里達州德拉海灘創立,這是一家專門運送寵物的航空公司。票價從150美元起跳,最高的高達1,200美元,這取決於寵物的大小。 這些寵物在沒有主人陪伴的情況下待在改裝過的飛機客艙裡,而客艙裡的座位已被置物架所取代。寵物航空公司的每架飛機可以載運50隻寵物。飛機上的「寵物空服員」每隔15分鐘就會查看牠們的情況一次。而在飛機起飛前,這些寵物能去散散步,並在特別設計的機場休息室裡上廁所。 這家公司營運了大約兩年的時間,服務據點包括紐約、芝加哥和亞特蘭大等十幾個美國城市。不過,在2012年,航空公司因遭遇財務問題並開始取消航班,在2013年歇業,營運期間曾經運送的寵物約有9,000隻。 新唐人亞太電視 張明筑 整理報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0