เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
10 views • May 25, 2022

The Frankfurt Squad - Storia del golpe che uccise la democrazia in Italia

Revolution TV
Revolution TV
Nel 2011, un ristretto gruppo di tecnocrati e banchieri avrebbe pianificato un golpe che portò alle dimissioni forzate di Silvio Berlusconi. A distanza di 11 anni, i protagonisti di quell'oscuro episodio hanno assunto cariche politiche importanti e ora si trovano addirittura a governare il paese senza nessuna legittimità democratica. Scopri perché Berlusconi fu fatto fuori e perché la democrazia è morta con le sue dimissioni.
Show All
Comment 0