ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,976 views • May 21, 2022

〈字幕版〉中共CCTVの報道に中国人のコメント殺到

中共の官製メディア「中央電視台(CCTV)」の報道が注目されています。 映像の中で、CCTVのレポーターが米国のショッピングプラザと思われる場所からカメラに向かって話しています。レポーターはマスクをつけている唯一の人で、周りの買い物客や店主らとは対照的です。
Comment 0