Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
68 views • May 23, 2022

音频:更大瘟疫近在眼前 退出中共保平安 2021.01.10

音频:更大瘟疫近在眼前 退出中共保平安 2021.01.10 https://www.zhengjian.org/node/264673 https://www.youmaker.com/v/69JKWxyRzx6b https://youtu.be/GqW5t0MtpbY 「防疫灵丹妙药」音频    https://www.youtube.com/playlist?list=PLHgbYFvso1heowsGnuKotXXhY_sD327-j   「防疫灵丹妙药」0103 音频    https://www.youmaker.com/playlist/7cb4f2f0-8494-4620-a27f-f5b95de88a73
Show All
Comment 0