ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
227 views • May 23, 2022

LAS ACCIONES DE GRACIAS (8)

EbenezerVN
EbenezerVN
Las acciones de gracias (8): El nombre del Señor está cerca - Pastor Juan Vasquez - 22/05/2022 Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva - Ministerios Ebenezer - visita: EbenezerVillaNueva.Org
Comment 0