เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
118 views • April 4, 2022

German Audiences Touched by the Inner Soul of Shen Yun Performers

NTD News
NTD News
Shen Yun Performing Arts took the stage in Mühlheim, Germany—giving four performances in early March. Audience members marveled at the show’s artistic beauty. "I think the artistic performance is excellent—the movements, the gestures of the artists, this harmony with the music," said Jürgen Heinrich Block, a painter. "The choreography and the costumes and the agility, this wonderful talent of the dancers, and also the soloists, were wonderful," said Metin Senocak, president of Turkish Community Oberhausen. “It is the summation of dance and music, one feels the inside of the performers, that they live what they dance. What they live by and the music are vibrations that touch the soul, and it was exactly the wavelength that touched me—I found it so ingenious," said Angela Montenegro, a neurologist. The company’s mission is to revive the essence of Chinese culture through performing arts—with ancient China traditionally considered a divinely-inspired civilization.
Show All
Comment 0