Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
359 views • February 9, 2022

Francesco Tropea plays A. Skryabin, Sonata No. 3, Op. 23

Francesco Tropea Pianist
A. Skryabin: Sonata No. 3, Op. 23: I. Drammatico (0:00) II. Allegretto (5:44) III. Andante (8:15) IV. Presto con fuoco (12:00) Kleines Studio of Universität Mozarteum Salzburg
Show All
Comment 0