Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,458 views • February 11, 2022

🔥八孩母案3人涉拐賣遭拘!中國民怒難息|美提《制裁中共法》鎖定官員及親屬|台灣民主被列亞洲第一 共產中國近末座|早安新唐人【2022年2月11日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

#油管言論審查 #新唐人亞太搬家中 🔷美提《制裁中共法》鎖定中共官員及親屬 🔷立陶宛外長促各國阻中共侵犯人權 重申挺台 🔷北京冬奧場外暗藏血腥 迫害人權地圖曝光 🔷曾與谷愛凌同台 16歲女將劉美賢堅持披美戰袍 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0