Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
138 views • February 15, 2022

最終讓疫情結束的,不是疫苗,而是⋯?《柳葉刀》提證據:Omicron大流行即將終結!這些被忽略的症狀,警惕已感染!(2022.2.15)| 健康1+1 · 直播

健康1+1
健康1+1
最終讓疫情結束的,不是疫苗而是⋯?《柳葉刀》證據:Omicron大流行即將終結!這些被忽略的症狀,警惕已感染新冠!高血壓、記憶下降,恐是新冠長期症狀?CDC:戴這種口罩,降新冠感染風險85%! 🎯數據來源:https://health1plus1.com/?p=9629 💎今日專家 董宇紅 博士 歐洲病毒學及傳染病專家、生物技術公司首席科學家 + 1991-1996年北京醫科大學醫學學士 + 1996-1999年北京大學醫院內科、傳染科優秀住院醫師。 + 1999-2002年北京大學傳染病醫學博士,衛生部重點項目「乙肝病毒研究」二等獎。 + 2002-2004年中國協和醫科大學博士後,參與中國醫學科學院的「乙肝病毒疫苗」研 究。 + 2005-2017年任瑞士諾華公司中國和瑞士總部高級醫學專家顧問、藥物警戒負責人 + 主持和開展10餘項抗病毒臨床和基礎研究,獲得諾華公司多次獎項。 + 在國際生物醫學期刊或國際醫學會議共發表論文約28篇。 -- ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ⭕️ 支持我們👉 https://donorbox.org/health1plus1 ⭕️ 會員網站👉 https://health1plus1.com (提供數據來源、會員特別節目、文字直播版等) -- 收聽Podcast👉https://podcasts.apple.com/us/podcast/健康1-1/id1531011217 -- ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ SafeChat ► https://safechat.com/channel/2788856500089034720 ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health 💎本節目首飾贊助:神韻shop 網址:https://www.shenyunshop.com https://www.shenyun.com/utm_source=health1+1 聯繫我們:health@ntdtv.com -- 00:00 全球疫情新聞 03:26 《柳葉刀》:新冠將持續存在,但是大流行將結束 12:13 最終讓疫情結束的,究竟是什麽? 21:20 如何增强個體的抗病毒能力 30:04 是未打疫苗的人傳播新冠嗎? 37:29 《英國醫學期刊》:失智、記憶力下降、頭痛、疲勞或是长新冠症状 48:09 長新冠帶來高血壓怎麽辦 53:19 如何應對新冠長期症狀 -- 觀看更多: 防疫身心靈 - 直播 - https://bit.ly/3Csnm8z 董宇紅 博士|直播 - https://bit.ly/3EuGAeh 疫苗 · 新冠 - https://bit.ly/2ZA8Mhe 疫情 · 病毒 - https://bit.ly/3vXWhaS 症狀 · 檢測 - https://bit.ly/3Gz6YFA -- 最終讓疫情結束的,不是疫苗,而是⋯?《柳葉刀》提證據:Omicron大流行即將終結!這些被忽略的症狀,警惕已感染!(2022.2.15)| 健康1+1 · 直播 #疫情 #症狀 #新冠長期症狀 -- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0