ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
351 views • April 16, 2022

Tom Brady's Final Touchdown Football Auction Voided

NTD News
NTD News
Tom Brady’s announcement that he’ll return for the 2022 season after previously retiring thrilled fans everywhere. But it also complicated one of the biggest sports auctions ever—the sale of the football thrown for his final touchdown.
Comment 0