Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • November 25, 2022

中共转播世界怀,用人脸识别戴口罩!为了掩盖中国以外国家对病毒的开放,中共永远只会用欺骗来解决问题。

金泉看世界
金泉看世界
#中国 #中國 #shorts
Comment 0