Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
47 views • September 18, 2022

【杰森視角】美國間諜戰反守為攻!中共國安官員為何主動跳進FBI陷阱?英國工程師吃頓飯的功夫數據就丟光了!中共特工後悔入職國安!國安特工犯錯低級程度令人難以置信!

【杰森視角】美國間諜戰反守為攻!中共國安官員為何主動跳進FBI陷阱?英國工程師吃頓飯的功夫數據就丟光了!中共特工後悔入職國安!國安特工犯錯低級程度令人難以置信! #杰森視角 #國安 #徐延軍 -- 訂閱頻道+打開🔔: https://bit.ly/2FxacPv
Show All
Comment 0