Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
36 views • December 31, 2021

男子建縮小版泰姬瑪哈陵 為妻打造愛的紀念 - 建築設計 - 國際新聞

印度泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)是蒙兀兒帝國的一個皇帝在17世紀為亡妻修建的陵墓,印證了一段廣為流傳的愛情故事。如今,印度一名商人花了3年的時間,興建了一座縮小比例的泰姬瑪哈陵送給結婚27年的妻子,以象徵他對她的愛永遠不變。 現年52歲的喬克西(Anand Prakash Chouksey)花費大約2,000萬印度盧比、約新台幣738萬,用3年的時間,在中央邦的城鎮布爾漢普爾(Burhanpur)打造這個新家,作為愛的象徵。 這座縮小版泰姬瑪哈陵高8.8公尺,尺寸是原版的三分之一。它的外觀基於原版的3D模型以大理石興建,而內部裝潢則顯得比較現代化。 這棟別出心裁的愛妻禮物已經成了熱門打卡景點,每天的遊客絡繹不絕,很多人來這裡參觀和拍照,甚至拍攝婚紗照片。 喬克西說,他不會把來參觀的人趕走,因為在這個城鎮的居民,幾乎彼此都互相認識,他的房子對所有人都開放,不過由於,它們就住在這裡,因此不是每位訪客都得以入內參觀。 喬克西還說,除了獻給愛妻,他蓋這棟房子,也希望在當今紛擾的世道中,能用愛化解政治喧鬧與超越社會差距。 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0