เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • August 15, 2021

健康生活情報站 脂肪從皮膚排出! 新減肥療法

健康生活
健康生活
2021年8月15日 ▲老鼠通過皮膚分泌粘液 當賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)的研究人員開始尋找治療第二型糖尿病的方法時,他們偶然發現了一種令人難以置信的減肥療法。 研究人員在《科學》(Science)雜誌上發表的一篇論文中描述了這項新結果:他們對一組實驗室老鼠應用了一種治療方法,以對抗第二型糖尿病,而實驗結果出乎意料,老鼠竟開始通過皮膚分泌粘液。 「它們在光線下閃閃發光。」作者賓夕法尼亞大學副教授Taku Kambayashi在接受Inverse採訪時表示:「那些接受了TSLP治療的老鼠總是閃閃發亮,當時並不知道那是什麼意思。」這種物質完全包圍了動物,當研究人員分析它時,他們發現它實際上竟是脂肪,這種療法使老鼠直接通過皮膚排出脂肪。 ▲胸腺基質淋巴生成素 胸腺基質淋巴生成素(Thymic Stromal Lymphopoietin, TSLP)是免疫系統內的一種蛋白激素(Cytokine),許多醫學研究證實這種激素與氣喘和其他過敏性疾病有關。研究團隊原本想觀察TSLP與免疫系統中第二型免疫細胞(Type 2 Immune Cells)和調節T細胞(Regulatory T Cells)之間的互動,來研究使用這種激素治療第二型糖尿病的可能性,但卻意外發現TSLP和脂肪分泌的關聯。 Taku Kambayashi博士表示:「這項研究結果完全超出預料之外,原本我們並不認為TSLP與肥胖會有直接的關聯。」他們在實驗中使用體重過重的老鼠,觀察TSLP控制是否能在不影響老鼠體重的狀況下,改善第二型糖尿病的症狀,而在實驗中,發現老鼠毛皮出現異常油亮的情形,而且短短的28天內,實驗鼠體重就從過重的45公克降到正常範圍的25公克,且連內臟脂肪和脂肪肝的指數也都下降到健康範圍。 ▲體內脂肪便從皮膚如流汗般排出 透過分析毛皮上的油脂成分,證實了是老鼠體內的多餘脂肪,是由於TSLP刺激皮脂線,使皮脂細胞大量分泌油質,體內脂肪便從皮膚表面如流汗般的排出。團隊也表示,實驗中老鼠的脂肪降低,並沒有影響老鼠的食量和活動情形,成功減重的實驗鼠與控制組的老鼠在健康指數跟活動表現上面並沒有差異。 為了證實TSLP與皮脂細胞之間的連動,是否可在人體上重現,團隊特地從公開基因資料庫取得大量人體皮脂細胞樣本進行實驗,發現TSLP與人體皮脂細胞間的互動,與老鼠實驗結果相同,因此研究團隊將繼續進行TSLP與人體的相關實驗,期望盡快開發出減重與皮脂腺異常疾病的治療方式,若這項新療法能夠成功,或許真的會出現無痛減肥法來解決大部分人類的煩惱。 更多其他話題內容:www.healthtodaynyc.com
Show All
Comment 0