Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
640 views • September 21, 2021

中秋節頌師恩 | 恭祝慈悲偉大的師父中秋快樂

新世紀影視
新世紀影視
在這天人同慶的中秋佳節,新世紀影視衷心的祝願師尊:順心如意,常開笑顏! — 加入會員:https://bit.ly/3vEVvOB 大陸免翻牆網址:https://ogate.org/@NewCenturyFilms — 如需轉載,請附帶本信息: © 2021 新世紀影視,版權所有。未經授權不得重新剪輯或截取影片畫面。 📽️「新世紀影視」為非營利組織,歡迎訂閱並支持 🔔訂閲YouTube - https://bit.ly/subNCFzh 🍀支持新世紀 - https://bit.ly/donorboxNCF 🍀PayPalCAD - https://bit.ly/DonateNCFcad 🍀PayPalUSD - https://bit.ly/DonateNCFusd
Show All
Comment 0