Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5 views • November 22, 2022

Tonåring hotar med stämning på grund ingrepp för könsbyte

NTD Sverige
NTD Sverige
Bör läkare hållas ansvariga då de utför ingrepp för könsbyte på samtyckande ungdomar? En kvinna som genomgått ett sådant ingrepp planerar att stämma sjukhuset och de inblandade läkarna.
Comment 0