Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5 views • February 6, 2023

พบบอลลูนสอดแนมของจีนเหนือน่านฟ้าสหรัฐฯ

NTD Thai
NTD Thai
บอลลูนสอดแนมที่ถูกกล่าวหาของจีนบินอยู่เหนือฐานทัพสหรัฐฯ สหรัฐฯ ควรยิงบอลลูนให้ตกหรือไม่? --------- ⭕️ ติดตามเราบน Gan Jing World ได้ที่ https://bit.ly/NTD-Thai 💎 Gan Jing World (GJW) 💎 เป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ใหม่ ที่ไม่มี ความรุนแรง สิ่งลามก อาชญากรรม หรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย ขณะนี้ยังไม่มีภาษาไทยมากนัก แต่เป็นแพลตฟอร์มที่มาแรง ลองเข้าไปดูกันก่อนได้ค่ะ 😄
Show All
Comment 0