ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12212
119 views • October 4, 2022

Jay Richards: California Law a Direct Affront to Rights of Parents in Other States

NTD News
NTD News
The Heritage Foundation's senior research fellow Jay Richards warned about a new California law. He told NTD the law enables courts to wrest custody from parents in other states who resist gender-transition treatment for their children.
Comment 0