Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
25 views • May 11, 2021

【新視角聽新聞】(粵語)中國點火/美國點火,中國火箭失控亂飛,美國10度完美收回。

中共長征五號B遙二火箭殘骸失控,一度引發全球恐慌。與之形成鮮明對比的是,美國第10次成功將火箭定點回收,並且能夠重複利用。 發佈日期:2021年5月12日 責任編輯:Rb
Show All
Comment 0