Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
85 views • May 2, 2022

台灣之美 #桃園大溪老街-老歌 #孤戀花 起源

黃力宣
黃力宣
台灣之美 #桃園大溪老街-老歌 #孤戀花 起源 ♥️孤戀花♥️ 突然間我朋友看到告示考起我唱老歌了🤭 #孤戀花 小時候聽過幾次因為旋律簡單 加上簡譜的加持 我的天啊! #周添旺 #楊三郎 離我好遠好遠喔....... 爬了一下文才知道原唱 #紀露霞 ♥️傍晚的 #C130 和 #蟋蟀聲 就是我天然伴奏的交響樂♥️ #台灣萍蓬草 早期廣泛分佈於桃園台地,作家 #周添旺 先生借其孤立水塘中央之花影,隱喻男女單戀情愫,譜寫 #孤戀花 一曲,流行傳唱迄今,為桃園陂塘文化代表一。 原來這是這一首歌的由來☺️ 建成補行 創建於日治時期,早年作為大溪地區樟腦業與煤礦業鉅子「簡阿牛」的住所兼辦公室,屋頂採穹窿式凸出設計,有翼塔、雙羅馬柱式設計,格局氣派雄偉。穹頂中央的「簡」字代表家族姓氏,建成商行字牌下寫著「KEN SELSHOCO」,則是日語發音的羅馬拼音。 雖然目前僅保存騎樓區域的牆面,但仍可從内部殘留痕跡推斷尚未倒塌前的空間位置。
Show All
Comment 0