Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
33 views • May 15, 2022

比利時議會通過議案 要求歐盟制裁李家超;挨家逐戶全抓走 中南海一牆之隔被封;滬女被從自己幾百萬的房屋拖出隔離;烏克蘭「征百萬大軍」反攻;芬蘭首都有500個核末日地堡 可容納90萬人生存數月;主播:慧雯

希望之聲粵語頻道
比利時議會通過議案 要求歐盟制裁李家超 挨家逐戶全抓走 中南海一牆之隔被封 滬女被從自己幾百萬的房屋拖出隔離 烏克蘭「征百萬大軍」反攻 要徹底擊潰俄羅斯 芬蘭首都有500個核末日地堡 可容納90萬人生存數月 恐致全球價格上漲 印度突禁小麥出口 嫌拜登太老?馬斯克又語出驚人 #李家超 #芬蘭 #北京 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0