Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
226 views • January 27, 2022

明居正0122精華片段:中國都是共產黨的?中日抗戰22場會戰 揭中共歷史謊言

主持人: 張宏林 中國議題:中日抗戰22場會戰 抗日第一階段1937-1938 華北規模最大 太原會戰 國際法牽制 中華民國1949加入同盟國 正式對日宣戰 宋美齡訪美 改善中美關係 眾議院演講爭取援中抗日 日本發起太平洋戰爭 中西兩大戰場交流 中國抗日見曙光 抗日戰爭國軍傷亡百萬 戰史記載從未見共軍將領? 來賓: 台灣大學政治系榮譽教授 明居正 #明居正#周孝正#中日抗戰#周孝正現象#中日22場會戰#中國 #毛澤東#長臂管轄權#宋美齡#國際法#中國清零#中國內政 #太平洋戰爭#陸獨#新疆棉#共產主義#蘇聯解體#認知戰 #滲透#新疆棉#武統台灣#中共末日#解放軍#台海危機#習近平 每星期三.六晚間七點推出 請按讚.分享加訂閱!!!
Show All
Comment 0