เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
271 views • January 27, 2022

NASA's Oceans Melting Greenland – Mission Complete

NASA's Oceans Melting Greenland (OMG) mission recently concluded a six-year field campaign in Greenland to measure how much the ocean is contributing to global sea-level rise by melting Greenland’s glaciers from below. Rising sea levels caused by climate change are one of the biggest threats society faces in the next few decades OMG's first-ever maps of the island's seafloor and glaciers have revolutionized scientists' understanding of the pace of sea-level rise in the coming decades. The mission found that two to four times as many glaciers are at high risk of melting than scientists knew, and climate models that don't include the ocean's melting effect only estimate half of the glacial ice loss that will actually occur. For more information on the mission, visit omg.jpl.nasa.gov
Show All
Comment 0