เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
580 views • July 9, 2022

Impressionist painting | oil painting | time lapses | #366

LuLu Art
LuLu Art
My new oil painting time lapse, with impressionist painting. I love nature and my paintings are deeply inspired by nature. I mainly work in oil painting, and sometimes I also work in acrylic painting. I like to work in an impressionist style. I have published oil painting time lapse, impressionist painting, landscape oil painting, and artistic skills. Creating art is my greatest passion, and I am grateful for the opportunity to share it with you. Please subscribe and like. Thank you~~ See you in the next video. Canvas size: 16"x 16" Oil Colors: Winsor&Newton Paintbrush: Winsor&Newton BGM uses the YouTube library ----------------------------------------------------- Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/luluart_btwy/ Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052533196234 ----------------------------------------------------- #oilpainting #landscapepainting #oilpaintingtimelapse #impressionistpainting
Show All
Comment 0