Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
176 views • June 24, 2021

美兩黨達成近萬億基建協議 強助經濟復蘇|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
週四(6月24日),美國總統拜登宣布,與參議院的兩黨議員在基礎設施建設上達成協議,價值9,530億美元。此前,拜登政府宣布的2.3萬億大基建計畫被共和黨人批評是借基建之名亂花錢。 美國總統 拜登:「我們舉行了一次非常好的會議,直接回答你的問題,我們達成了協議。」 儘管提案尚未起草,但白宮與參院兩黨都對經過妥協後取得的共識感到滿意。 美國共和黨參議員 波特曼:「我們沒有得到想要的一切,但達成了一個很好的妥協,這將幫助美國人民,這有關(美國的)基礎設施。」 美國民主黨參議員 西內馬:「沒有人在這個方案中得到想要的一切,我們都有所放棄並有所收穫,因爲我們所做的是把國家的需求放在首位。」 這項近萬億美元的基建法案協議,包括5590億美元的新支出,用於修建道路、寬帶網、電力設施和其它傳統基建項目,而民主黨也爲其所支持的綠色能源和改善氣候的政策爭取到了資金。 新達成的協議比拜登最初提出的2.3萬億法案,大幅縮水逾萬億,其間兩黨在資金來源等問題上發生了嚴重分歧,共和黨反對拜登政府增收富人和企業稅,而拜登政府也拒絕了共和黨將燃油稅納入通脹指標的提議。 新協議將加強稅收執法,確保富人繳納拖欠的稅款,並將各州和地方政府沒有使用的疫情紓困金轉爲基建資金,同時以會通過發行債券等方式進行融資。 這項協議的達成將成爲美國在疫情恢復時期,推動經濟起飛的强大動力。 新唐人記者 喬安 綜合報導
Show All
Comment 0