Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,578 views • October 20, 2021

🔥馬雲自由了?赴西班牙考察 還是另有任務?|美準駐中大使:中共沒盟友 應停止霸凌台灣|中國電荒擴散 多省對電動車也「限電」了|早安新唐人【2021年10月21日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷美準駐中大使:中共沒盟友 應停止霸凌台灣 🔷共機連五天擾台!神秘無人機現蹤 追逐共機 🔷馬雲自由了?赴西班牙考察 還是另有任務? 🔷中國電荒擴散 多省對電動車也「限電」了 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0