Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,387 views • September 10, 2021

🔥中共一帶一路關鍵融資銀行遭整肅 副行長落馬|美中金融加速脫鉤 索羅斯謀「倒習容共」?|拜登強制接種方案引議|早安新唐人【2021年9月10日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷拜登強制接種方案引議 涉八千萬私營部門員工 🔷陳時中:台灣尚未達到升三級警戒條件 🔷台灣五倍券來了!10/8領取 納入本土電商 🔷美中金融加速脫鉤 索羅斯大動作倒習容共? 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0