Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
78 views • August 5, 2021

黨媒一紙文章打掉4000億市值!重擊民企,摧毀投資環境,中共開啟「任我行」模式?奧運選手戴毛像章,下一步會是習像章嗎?| 橫河 JASON | 熱點互動 方菲 08/04/2021

熱點互動
熱點互動
💎 訂閱新頻道「方菲訪談」:https://bit.ly/fangfeitalk 🙂 ⭕️ 關注YouTube👉 http://bit.ly/3lsM0xW​ ⭕️ 訂閱Youmaker👉 https://www.youmaker.com/c/rdhd​ 💎 本節目首飾配件由 Shen Yun Shop 提供贊助:https://www.shenyunshop.com/​​​ (本節目觀眾可使用「Fangfei10」就可以得到10%折扣,每人限用1次,金額不限) 📮 留下您的Email,熱點互動有任何視頻更新消息,都將在第一時間提供給您!https://newsletter.youmaker.com/?chan... 🙏 支持「 熱點互動 」 https://donorbox.org/rdhd 🎯 訂閱橫河觀點頻道👉 https://www.youtube.com/channel/UCZZT... ------ 📣 關注社群: 支持新唐人: https://donation.ntdtv.com​​​ 支持大紀元: https://donate.epochtimes.com​ #網遊 #騰訊 #奧運 ©版權所有
Show All
Comment 1