Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,886 views • February 18, 2022

🔥美公布惡名市場清單|美推印太經濟架構 無意讓中共參與|CPTPP台灣入會案 防中共干擾|砲火擊中幼稚園 烏俄危機再起|早安新唐人【2022年2月18日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查 #新唐人亞太搬家中 🔷CPTPP台灣入會案 防中共干擾 台嚴陣以待 🔷美推印太經濟架構 無意讓中共參與 🔷砲火擊中幼稚園 烏俄危機再起 美股跌 🔷台灣日本逐步開放國門 觀光客再等等 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0