ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,785 views • May 18, 2022

北京大学学生が抗議活動 「壁を建てたら北京大学が守られるのか!」

上海では当局の極端な防疫政策に耐えかねた民衆が、15日から歩いて紅橋駅に集まり、逃げる準備を行っています。北京の感染症対策も継続的に強化され、北京大学の学生が強烈に抗議しています。
Comment 0