Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • May 15, 2018

킬리만자로를 등정한 7세 소녀의 꿈(썸네일)

N
NTD Korea
썸네일 용 유튜브 영상 출처 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=bBVOS9RYk_I
Comment 0