เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
326 views • August 15, 2022

就職難の中国 「卒業と同時に失業者に」

卒業イコール失業。中国ではよく言われることですが、中共ウイルスで打撃を受けた今年の労働市場においては、特にこの言葉が当てはまります。中共が、もはや年間経済目標を達成することはできないだろうと発言するほど、現在の経済状況は悪化しているようです。
Comment 0