ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
110 views • September 25, 2022

NTD週刊ニュース 2022.09.25

00:08隔離が永遠の別れに 貴州省でバス横転事故 27人死亡 01:51米国防総省 防衛関連企業に中国との切り離しを要請 03:38中共当局 外国人旅行者の入国規制緩和案を発表 07:05フランス 自転車普及のために2.5億ユーロを投じる 08:59都市封鎖続く新疆 1日に22人死亡 ほとんどが餓死 12:09「中共がフェンタニル危機をもたらした」フロリダ州知事が非難
Show All
Comment 0