ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10874
224 views • August 16, 2022

Baja California Issues Travel Warning After Crime Wave

NTD News
NTD News
California–Mexico border authorities have issued a travel warning for U.S. residents planning to go to Baja California after a weekend of chaos. The Mexican government believes drug gangs were responsible for setting vehicles on fire and road closures.
Comment 1