Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
424 views • April 10, 2022

【舞劇】異域學藝|Shen Yun Creations 神韻作品

⭕️ 觀看完整影片👉🏻 https://www.shenyuncreations.com/zh-TW/video/_video_47f3a31e6cc6411dbb032f4cdb63437a/Archery-in-Another-Dimension 射箭是古代儒生勤學苦練的「六藝」之一。一個人機緣湊巧,誤入神仙洞府,由此練成了百發百中的箭術。這個節目是神韻2018年巡迴演出的原創作品之一。 神韻每年創製一套全新的演出! 購票現場觀看:ShenYun.com/Tickets ⭕️ 訂閱頻道👉🏻 https://www.youtube.com/channel/UCeBAfedUQFMbDDLGjuXIwvg?sub_confirmation=1 臉書:https://www.facebook.com/ShenYunZuoPin/ 推特:https://twitter.com/sycreations_ch IG:https://www.instagram.com/shenyunworks/ 【舞劇】異域學藝|Shen Yun Creations 神韻作品 #神韻作品 #神韻舞劇 #異域學藝 ------------------ © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0