Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • March 26, 2023

一名元旦被拘捕的精神病康復者A小姐控訴,拘留期間向3名警員三度要求服藥,並展示「殘疾證」,警員均置之不理,疑對精神上無行為能力者濫權。_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

一名元旦被拘捕的精神病康復者A小姐控訴,拘留期間向3名警員三度要求服藥,並展示「殘疾證」,警員均置之不理,疑對精神上無行為能力者濫權。_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0