Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
94 views • January 18, 2022

2022年1月15日亞利桑納州挺川集會

洛杉磯新聞
1月15日(週六),大約有5萬人湧向亞利桑那州(Arizona)的一個荒涼沙漠中的農場。開車入場排隊,綿延十公里的車陣,大約花2小時,離場時又花了3小時。美國百姓的時間是珍貴的。這是發生了什麼大事?
Comment 0