ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
52 views • January 28, 2022

就算親共 也無法避免中共背後捅刀|臺商的醒悟|台灣大紀元時報

台灣大紀元時報
#親共 #台商 #割韭菜 自稱曾經親共的臺商 工廠被無預警剷平 無奈損失上千萬人民幣 這才決定不再相信共產黨...😢 📰大紀元訂報 https://bit.ly/3vnXhnI 💪支持我們 https://bit.ly/34cORmT
Show All
Comment 0