Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,470 views • January 11, 2022

🔥北韓今早試射疑似彈道飛彈|西安持續封城20天 民眾怒吼|中共報復立陶宛奶水 台企買下 美重申支持合作|早安新唐人【2022年1月11日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

🔷台企相救立陶宛奶水 負責人是在台港人 🔷長程旅客飛台落地採檢 首班飛機4人確診 🔷天津民眾搶糧 西安繼續封城民眾怒吼 🔷為何Omicron傳播速度快?專家析兩大原因 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0