Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
850 views • August 9, 2022

疫苗可能導致類似長新冠症狀!引起肺、心臟、大腦問題?

健康1+1
健康1+1
新冠長期症狀影響全身器官!《科學》:疫苗可能導致類似長新冠症狀!疫苗可能引起的肺、心臟、大腦問題?打疫苗產生的刺突蛋白,和感染有何區別?怎樣改善長新冠症狀? 【今日專家】 歐洲病毒學及傳染病專家、生物技術公司首席科學家 董宇紅博士
Show All
Comment 0