เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
93 views • November 9, 2021

Fix Knee Pain From Tight IT Band

Bob and Brad
Bob and Brad
Fix Knee Pain From Tight IT Band Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/physicaltherapyvideo Website: https://bobandbrad.com/ Bob and Brad Amazon Store: https://amzn.to/3jAM0JN Bob and Brad present how to fix knee pain that originates from your tight I.T band. Video Chapters: 0:00 Intro 0:19 Topic 0:40 The IT Band 3:52 IT Band Exercises 7:03 Massage Guns for the IT Band 9:37 Wall Stretch 10:51 Outro Interested in learning about the products mentioned in today's video: 1) T2 Massage Gun: https://amzn.to/3GfflX1 2) C2 Massage Gun: https://amzn.to/36pMekg This Week's Giveaway: We are giving away a full fitness suite! This fitness suite includes: Blood Pressure Monitor Set of Hanging Handles A set of 4 Wall Anchors Set of resistance bands Set of booty bands Exercise Ball A Booyah Stik Set of Resistance Loop Bands (Pull Up Bands) A Grip Strengthener A Stretch Strap This giveaway is open to US residents only. Giveaway link: www.bobandbrad.com/giveaways Purchase Link: https://www.bobandbrad.com/holiday-deals Welcome to the lowest prices of the year!! Black Friday & Cyber Monday have come early!! Discount code: For the Booyah stik, grip strengthener, and wall anchor there will be a discount of 20% off when you use the code BB2021. Code good now thru Dec 25th! Our videos offer the best "get fit , stay healthy, and pain-free" information directed toward people 0 to 101 years old. Physical Therapists Bob Schrupp and Brad Heineck have over 50 years of combined experience. We try to add a twist of our humor into each video in our quest to be the "Most Famous Physical Therapists on the Internet" In our opinion of course!!! Subscribe to us now and join the fun. Not only will these videos provide outstanding health information on treating yourself at home, we also do product reviews. For our favorite products on Amazon click on this link: https://www.amazon.com/shop/physicaltherapyvideo Check out the Bob and Brad Community to share your experiences, ask questions and connect with others regarding physical therapy and health related topics https://community.bobandbrad.com/ Visit us on our other social media platforms: Website: https://bobandbrad.com/ Facebook: https://www.facebook.com/BobandBrad/ Instagram: https://www.instagram.com/officialbobandbrad/ Twitter: https://twitter.com/ptfamous Wimkin: https://wimkin.com/BobandBrad Mewe: https://mewe.com/i/bobandbrad Minds: https://www.minds.com/bobandbrad/ Vero: http://vero.co/bobandbrad SteemIt: https://steemit.com/@bobandbrad Peakd: https://peakd.com/@bobandbrad LinkedIn https://www.linkedin.com/company/bob-and-brad TikTok https://www.tiktok.com/@bobandbrad 3speak https://3speak.tv/user/bobandbrad Pain Management: US: C2 Massage Gun: https://amzn.to/36pMekg Q2 Mini Massage Gun US: https://amzn.to/3oSMBu9 X6 PRO Massage Gun with Stainless Steel Head: https://amzn.to/38zRL T2 Massage Gun: https://amzn.to/3GfflX1 Handheld Massager: https://amzn.to/2TxZBqU Canada: C2 Massage Gun: http://amzla.com/t4qn7uniltfb Q2 Mini Massage Gun: http://amzla.com/s506onkyq2cm UK: C2 Massage Gun: http://amzla.com/rhdco5f8zprk Q2 Mini Massage Gun: http://amzla.com/qe4bmn3puczb EU: C2 Massage Gun: http://amzla.com/skpiccayp2rc Q2 Mini Massage Gun: http://amzla.com/rhdco5f8zprk AU: C2 Massage Gun: https://amzn.to/38JLxSv Q2 Mini Massage Gun: https://amzn.to/3nb9pa3 Knee Glide: https://store.bobandbrad.com Fit Glide: https://store.bobandbrad.com Foot Massager: https://amzn.to/3pH2R2n Wellness: Blood Pressure Monitor: https://amzn.to/3fLuTXg Fitness: Resistance Bands: https://amzn.to/36uqnbr Pull Up Bands: https://amzn.to/3qmI4Rv Resistance Bands for Legs and Butt: https://amzn.to/2G5mXkp Hanging Handles: https://amzn.to/2RXLVFF Grip and Forearm Strengthener: https://store.bobandbrad.com Wall Anchor: https://store.bobandbrad.com Exercise Ball: https://amzn.to/3cdMMMu Pull-Up System: https://www.optp.com/Pull-Up-system-by-Bob-and-Brad Stretching: Booyah Stik: https://store.bobandbrad.com Stretch Strap: https://amzn.to/3muStbi Check out our shirt
Show All
Comment 0