ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
441 views • December 7, 2021

今天不講廣東話不講中文😂 我要說英文 FEAT.VoiceTube Hero

來囉來囉!沒有試過這樣上片⋯⋯ 大家⋯⋯請繼續支持😂😂 禮拜五會回到徒步系列! VOICETUBE HERO傳送門 https://tinyurl.com/yxtmlhyx #線上英文 #英文學習 #英文課程推薦 #看影片學英文
Show All
Comment 0