Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
264 views • December 7, 2021

今天不講廣東話不講中文😂 我要說英文 FEAT.VoiceTube Hero

來囉來囉!沒有試過這樣上片⋯⋯ 大家⋯⋯請繼續支持😂😂 禮拜五會回到徒步系列! VOICETUBE HERO傳送門 https://tinyurl.com/yxtmlhyx #線上英文 #英文學習 #英文課程推薦 #看影片學英文
Show All
Comment 0