เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • March 26, 2021

‘착한 좌파' 북유럽 국가들은 정말 낙원일까? - 추봉기의 이슈 타파

며칠 전 한 칼럼에서 봤는데, 다음과 같은 나라가 있다고 합니다. “경제의 우주 법칙들을 어길 것 같은 나라, 세계에서 빈곤율과 실업률이 가장 낮고, 경제가 꾸준히 성장하며, 부패가 거의 없는 나라” 이런 나라가 있다고 하는데, 어느 나라를 말하는 것일까요? - 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 후원 계좌 : 하나은행 415-910777-90707 추봉기
Show All
Comment 0