Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
35 views • July 10, 2021

英國自殺橋上暖心字條 三年挽救28條生命 - 珍惜生命 - 新唐人亞太電視台

英格蘭北部小鎮的「威爾茅斯橋」,曾因為自殺頻發而聞名。但三年來,因為大橋上鼓舞人心的字條,自殺人數已明顯減少。 這些暖心的字條上寫著:「不要放棄。現在不要,明天也不要,永遠不要。」「有些日子比其它日子更艱難,但日子確實會變好。」等等。那麼,這些字條是誰掛上去的呢? 三年前,英國少女佩奇(Paige Hunter),因遭遇性侵而產生輕生的念頭,準備從威爾茅斯橋上跳下去。幸運的是,兩位路過的男子上前鼓勵他,使她重新振作起來。從此,佩奇決心以同樣的善心,來幫助那些想輕生的人。 她把自己真誠的心聲寫在紙條上,然後把它們固定在大橋的欄杆上。到2018年底,佩奇已在橋上懸掛了四十多張紙條。令她意想不到的是,有6人看到她的暖心紙條後,放棄了自殺的想法。 佩奇的善舉還得到了當地警方的認可,2018年,向她頒發了一張獎狀。 截至目前,佩奇已在橋上留下了一千多張暖心的字條,可能已拯救了28條生命。 新唐人記者鳳華、瑞麗綜合報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0