Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
24 views • July 2, 2021

G7要求調查疫情!還記得一年前《大紀元》的領先報導嗎?

台灣大紀元時報
一年多前,疫情剛開始 《大紀元》領先報導疫情實況 但中共對疫情資訊的掩蓋 讓真相在網路上遭到審查 回顧我們曾被封鎖的新聞 就能了解我們一直推薦訂閱紙本報紙的原因 利益集團也許可以讓你在網路上看不到這些新聞 但不能阻止我們把報紙送到你家信箱 📰大紀元訂報 https://bit.ly/3vnXhnI 💪支持我們 https://bit.ly/34cORmT
Show All
Comment 0