Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
55 views • May 3, 2021

#安安神仙桶​​​​​ EP.31/子安喝醉錄音?/街頭魔術師偉德的澳洲大冒險/台灣的觀眾太拘謹反而對表演者是一種消磨/Feat.Wade Magic Life偉德的奇幻旅程

Anviolin林子安
Podcast 收聽連結 SoundOn | https://reurl.cc/n0Ooxl​​​​​ Spotify | https://reurl.cc/KjQAEy​​​​​ Apple Podcast | https://reurl.cc/9XprQY​​​​​ Youtube | https://reurl.cc/Q3b9DZ​​​​​ Google Podcast|https://reurl.cc/bREXa3​​​​​ KKBOX | https://reurl.cc/A8OkpQ​​​​​ 【安安神仙桶】Telegram開通,快來聊天! https://t.me/helloansanton​​​​​ - - - - - - 廣告合作邀約 : santon19930321@gmail.com - - - - - - 🎵音樂使用 ▪ Artlist easy-money by rex-banner
Show All
Comment 0